Bemok vzw

school en begeleidingscentrum

Walle 115, 8500 Kortrijk

Begeleidingscentrum Bemok

biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en/of een autismespectrumstoornis. Deze ondersteuning is er voor kinderen die onderwijs volgen binnen en buiten onze school. 

Een team van zorgverleners werkt samen met het gezin een gepast hulpverleningsplan op maat uit.

Het aanbod van de ondersteuning is rechtstreeks (RTH) en niet-rechtstreeks toegankelijk (NRTH).

Leefgroep

Een team van opvoeders begeleidt kinderen in groep en individueel tijdens schooldagen en vakanties.

Tijdens de aangepaste activiteiten ligt de focus op het stimuleren van de algemene ontwikkeling van elk kind.

Therapie

Kinderen en jongeren kunnen specifieke moeilijkheden ervaren in hun ontwikkeling. Een team van therapeuten probeert deze te verhelpen door meer gespecialiseerde hulp te bieden. Dit kan zowel individueel als in kleine groep.

Gezinsbegeleiding

De gezinsbegeleider werkt samen met de ouder(s). We vertrekken vanuit de hulpvraag van de ouder(s), zoeken naar de kwaliteiten en moeilijkheden in de opvoeding. 

BASThuisbegeleidingsdienst

Thuisbegeleidingsdienst BAS biedt ondersteuning aan kinderen of jongeren met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis en zijn of haar directe omgeving.

Bemok is door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC) en maakt deel uit van de integrale jeugdhulpverlening.