Specifiek onderwijsaanbod en maximale ontplooiing


Elk kind binnen de school heeft zijn/haar specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften.
We streven ernaar dat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt. We willen aangepaste onderwijszorg aan het kind aanbieden,  we willen buitengewoon zijn.

Wij leggen extra accenten in de relatie die we met het kind aangaan en we bieden specifieke leersituaties aan.

Het werken in kleine klassen vinden we zeer belangrijk. Het is voor het kind essentieel met de leerkracht en begeleiders een vertrouwensvolle relatie aan te gaan binnen een goed therapeutisch klimaat.

Opdat kinderen zich zo optimaal mogelijk zouden kunnen ontwikkelen, kiezen wij voor leersituaties die aansluiten bij hun belevingswereld. Dit betekent dat de aangeboden situaties concreet en realistisch zijn zodat ze voor kinderen betekenis hebben. Ervaringen vormen hierbij een belangrijk aanknopingspunt.

Kinderen die er nood aan hebben, krijgen een extra individueel aanbod bij de therapeuten. Therapeuten werken daarnaast ook klasondersteunend.