Therapeutische werking


Wat?

WAAROM?

Waarom logopedie, psychomotorische therapie en ergotherapie?

Deze therapieën zijn nodig om te werken aan leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden, die vaak belastend zijn voor een kind en kunnen bijdragen tot het ontstaan van gedrags- of emotionele moeilijkheden.


Waarom psychotherapie?

Elk kind heeft een eigen, unieke belevingswereld. Via psychotherapie proberen we hier toegang toe te krijgen en proberen we ervoor te zorgen dat het kind zich beter voelt en zich beter kan gedragen.

 


Hoe?

Na een fase van observatie en onderzoek wordt bepaald in welke mate therapie nodig is en welke de doelstellingen zijn.


Psychotherapie is evenwel een must voor ieder kind.


Kinderen krijgen therapeutische sessies tijdens de schooluren. Naargelang de nood kan dit – met uitzondering van de psychotherapie - meerdere keren per week doorgaan.


De sessies zijn meestal individueel, maar organiseren we soms ook in kleine groepjes.


Er is een beperkt aanbod voor kinderen die niet naar de school van Bemok komen. Deze sessies gaan door buiten de schooluren.