Walle 115, 8500 Kortrijk

Gezinsbegeleiding

 


Elk gezin heeft een vaste gezinsbegeleider die het kind en zijn gezin begeleidt gedurende het gehele traject in Bemok.


De inhoud van de gesprekken is breed.  We vertrekken vanuit de hulpvraag van de ouders.


We werken met respect voor de eigenheid van elk gezin. In de gezinsbegeleiding staan we naast de ouders in de begeleiding van het kind.


Naast opvoedingsondersteuning, informeren we hoe het gaat in Bemok, ondersteunen we bij overleggen, helpen we bij administratie, … zijn we een luisterend oor. 

Gesprekken zijn er in de eerste plaats met ouder(s). Soms zijn er ook vragen van broers of zussen of werken we samen met andere belangrijke figuren in het gezin. 


Een gezinsbegeleider maakt deel uit van het ruimere team in Bemok. We werken samen met onze collega’s opvoeders, therapeuten en leerkrachten om de begeleiding en ondersteuning op elkaar af te stemmen.


We spreken gemiddeld maandelijks af voor een huisbezoek of een gesprek in Bemok. Indien nodig, kan een begeleiding ook (tijdelijk) intensiever.